Необхідність у навиках критичного мислення


Світ дуже швидко змінюється. Життєво необхідною здатністю людини майбутнього стає  вміння критично мислити, тобто орієнтуватися у великому потоці інформації та знаходити необхідне; вміти осмислити, впорядкувати та використати отриману інформацію; самостійно ставити проблему та знаходити шляхи її розв’язання. Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням. Отже, одним з найважливіших завдань сучасної освіти є навчання критичного мислення, що зафіксовано у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.
Якщо ми не будемо впроваджувати критичне мислення у навчальний процес, то наші учні будуть програвати в конкурентній боротьбі. Для того, аби впровадити його в школі, передовсім необхідно самому вчителю навчитися мислити критично.
Цінності критичного мислення  – це цінності розвитку, тобто відкритості до нового, прагнення до вдосконалення. Це цінності ЗМІН: зміни себе, зміни оточення та навколишнього середовища,  це жага до розвитку, самоактуалізація та творчість.  Отриманий сертифікат про закінчення курсів «Критичне мислення для освітян» засвідчує мою готовність до змін, до сприйняття нового.  Видатний вчений, мислитель і гуманіст Алі Апшероні писав: «Педагоги не можуть успішно когось навчити, якщо в цей час ретельно не вчаться самі».

Немає коментарів:

Дописати коментар